Vòng cổ full charm không mặt ch1 NCH042303

Chiều dài dây 55 cm  ( 23charm ) : 720.000đ  ( giá sale : 660.000đ ) Chiều dài dây 50 cm  ( 22 charm ) : 660.000đ ( giá sale : 600.000đ ) Chiều dài dây 45cm ( 20 charm ) : 600.000đ ( giá sale  : 540.000đ )  Chiều dài dây 40cm ( 18 charm ) : 540.000đ ( giá sale  : 490.000đ ) -- ôm cổ nam Chiều dài dây 37cm ( 16 charm ) : 480.000đ ( giá sale  : 450.000đ ) -- ôm cổ nữ Toàn bộ charm và mắc nối đều là titan, sử dụng thường xuyên, tiếp xúc nước thoải mái  Hai mặt charm trước và sau giống nhau  Khách có yêu cầu làm kích thường dài hơn  vui lòng liên hệ shop qua Instagram hoặc Facebook 
  • Mô tả

Chiều dài dây 55 cm  ( 23charm ) : 720.000đ  ( giá sale : 660.000đ )

Chiều dài dây 50 cm  ( 22 charm ) : 660.000đ ( giá sale : 600.000đ )

Chiều dài dây 45cm ( 20 charm ) : 600.000đ ( giá sale  : 540.000đ ) 

Chiều dài dây 40cm ( 18 charm ) : 540.000đ ( giá sale  : 490.000đ ) -- ôm cổ nam

Chiều dài dây 37cm ( 16 charm ) : 480.000đ ( giá sale  : 450.000đ ) -- ôm cổ nữ

Toàn bộ charm và mắc nối đều là titan, sử dụng thường xuyên, tiếp xúc nước thoải mái 

Hai mặt charm trước và sau giống nhau 

Khách có yêu cầu làm kích thường dài hơn  vui lòng liên hệ shop qua Instagram hoặc Facebook 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: